Welkom op de website van het "Dialect Koor Apeldoorn".

 

Over ons, waar staan wij als "Dialect Koor Apeldoorn" voor?

Het Dialect Koor Apeldoorn is op 24 januari 2013 opgericht en de reden van de oprichting van het koor was, dat wij de cultuur historie van het “Oost-Veluws dialect” wil bewaren, voor nu en in de toekomst. De mensen van het “Dialect Koor Apeldoorn”, die dus de streektaal een warm hart toedragen, zingen Nederlandstalige – oude en moderne – vrolijke meezing en luister liedjes. Als koor wil en kun je niet elk dialect zingen en daarom is er gekozen voor het zingen in het dialect zoals in Apeldoorn en omgeving wordt gesproken. Zie ook: Onze CV

Maar wat is dan het “Oost-Veluws dialect” ?

Dit dialect is een Nedersaksische hoofddialect, dat gesproken wordt op de Veluwe en in de Achterhoek in de provincies Groningen, Drenthe, en Overijssel. Maar het wordt ook gesproken in het westelijk deel van Noord-Duitsland tegen de Nederlandse grens aan. In diverse streken in het westen van Duitsland kun je je nog verstaanbaar maken met het Nedersaksische dialect.

Weet dat sinds 2018 is het "Neder-Saksische dialect" als streektaal is erkent, net zoals het Friese en het Limburgs dialect. Het dialect is dus een volkscultuur, het is de manier waarop mensen hun dagelijkse leven vormgeven. Volkscultuur heeft te maken met waar kom ik vandaan (je roots) en je identiteit.

Over het Dialect Koor Apeldoorn.

Het koor bestaat uit 30 leden en staat onder leiding van onze dirigente Gemma Scherpenzeel en het koor wordt begeleid door de muzikanten Ciel van Triest, Theo Kruitbosch en Henk van Delden.

Repetities van het "Dialect Koor Apeldoorn".

Wij repeteren in het buurthuis aan de Maasstraat en de repetities worden onder leiding van onze dirigente Gemma Scherpenzeel gegeven.

De repetities starten om 19.00 uur en eindigen omstreeks 21.00 uur. Over het algemeen is er ook nog een gezellige derde helft. Heeft u belangstelling om eens een repetitie bij te wonen, kom gewoon langs. Wanneer de repetities zijn kunt u zien in onze agenda. Onze agenda

Voor verdere gegevens omtrent repetities, bel of mail "Rob van Dijk" of "Gerard Linthorst" (klik hier voor de contactgegevens).

"Vrienden van het "Dialect Koor Apeldoorn"

Sinds ons bestaan hebben wij veel vrienden gemaakt. Mensen die het dialect, als taal een warm hart toe dragen. Door hun financiële bijdrage zijn wij als koor in staat om in woon en zorg centra's voor een gering bedrag op te treden. Tijdens onze optredens "waar dan ook " maken wij op diverse manieren reclame voor onze vrienden.

Naar onze vrienden pagina >  Vrienden