DE LIEDNSWEG VAN EEN REUKER.

An de toafel zèè mien vrouwe zo veur eur hen,
De buurman hef`t reuk`n af eleerd, veur drie wèèkn eleej`n.
Hee smeet de tabak in de oopm heerd,
En `t reukn hef um tut noe toe niet meer interesseerd.

Iej kunt `t noe al zien an de gedienn,
De zunne kan weer in de kamer schienn.
Zeg vrouwe, wat wil ie noe zeggn,
Dit ik de tabak ok an de kante mot leggn?

Mar deerne wuule heb gien oopm heerd,
Anders hak `t al lange af-eleerd.
Mar dat mense neuln mar deur,
Ik werdn `t zat dat domme gezeur.

Ik zèè, ie wolln dat ik ut reukn loat,
Kiek is noar de buurman, hie knap hoast uut de noad.
Die keerl wudt zo dik en rond,
Dat kump umdat hie niet meer reukt,,,,,,das ongezond.

Mar zo`n veertien daagn loater,
Had `t mènse weer lös----die snoater.
De gedienn bint ok weer smèreg, ik kriege ze hoaste niet schone,
Um de veertien daagn wassn is ok niet te doene.

Ik heurn `t an en dache, ie heb geliek mien wief,
Ik wil `t weh loatn,, mar de wille is ter niet,, mien lief.
Ik zèè ie heb geliek mien deerne,, ik heb van oe wat eleerd,
En heb sebiet mien tabak in de plee eplèèrd.

Ik trokke an `t touw en dâche,, mien God,
Doar giet mien leste genot deur de pot.
Ik motte zeggn,, `t was onnumelek zwoar,
Ik had `t niet meer,, ik kwamme der niet mee kloar.

Hen en weer deur `t huus hen sjouwn,
Pakkies vol met kauwgum kauwn.

`t Giet niet goed,, ik worre nog gek,
Mien heele lief dat schreeuwt um shag.

Ik kan der goed van baaln,
Ik goa gauw weer een pakkie haaln.
Elke dag,, um de poar ure,
Gink stiekum noar de schure.

Was `t doar te kold,, dan ging ik noar de plee,
En dan mar spuutn met de busse spree.
Mar dan week niet woar ik de asse en de peukn loat,
Die gooik dan mar in de pot,, tussn de brille en mien noad.

Doar hek dan goed van eleerd,
Reukn loatn is kâts verkeerd.
Want met peukn en asse langs de kant,
Krieg ie bloarn an `t gat en hèj de billn verbrand.

Dus wat is de moraal van dit geproat,
Dâj niet umme de vrouwe `t reukn loat!

Nb: Ontvangen van "Ferdinand Blom" met dank aan de voorzitter van de dialectgroep Epe – Heerde.