Wat he-w tog un leuke uutdrukking-n in onze toal.

zo as:

Bedacht = is naast bed zeven (bed-acht)
Achteraf = min 8. (acht er af)
Antiloop = middel tegen diarree.
Continenten = inenten op een delicate plaats. (cont-in-enten)
Eileider = een ei van een autoritaire kip. (ei-leider)
Krakeling = is het zoontje van een inbreker.
Minimaal = een klein beetje eten. (mini-maal)
Coupon = nachtgewaad voor een rund.(cou-pon)
Kieskeurig = gebit in goede staat. (kies-keurig)
Minister = een klein sterretje. (mini-ster)
Misleider = pastoor. (mis-leider)
Oordeel = een stukje oor. (oor-deel)
Paling = vader van een Chinees meisje. (pa-ling)
Panama = pa laat ma voor gaan.(pa-na-ma)
Politicus = zoen van een agent.( politi-cus)
Verzuipen = drinken in buitenland. (ver-zuipen)
Uitzonderlijk = een uitvaartbedrijf op vakantie. (uit-zonder-lijk)
Uitdrukking = einde van constipatie. (uit-drukking)
Theoloog = Theo die de waarheid niet vertelde. (theo-loog)

Nb: door "Ferdinand Blom" vertaald in het "Nedersaksisch Dialect".