Gedicht`n bint alles en niets, gedicht`n bint emotie`s…. Ze vertell`n iets.

* A-j lôsloat wat oe verdriet dut, dan he-j weer twee hand`n vrie um ut geluk te griep`m.
* De hemel is bezèèjd met starr`n, die blink`n in ut licht van de moan, mar weet dat twee van die mooie lich-ies ok altied in oew oog`n stoan.
* Zonder vall`n en opstoan – zonder un lach en un troan…. Dan zou ut lèèv`n ok nooit bestoan.
* Liefde is….as un vriend van oe weg geet, en un gevuul bie oe achterloat dat niet te beschriev`n is.
* Wie in ut verleed`n kik, steet met de rug noar de toekomst.
* Goeie vriend`n bint moeiluk te vind`n, nog moeilukker te verloat`n, en onmeugluk te vergèèt`n.
* Denk`n oaver oe zelf - wie da-j bint, en hoe da-j`t doet hef geen spoed….a-j`t mar wel nauwkeurug doet.
* As oe hart arg bitter is, dan zal suuker in de mond ok niet help`m.
* Loat mens`n proat`n oaver wat ze wel weet`n, en niet oaver wat ze denk`n te weet`n.
* Geluk bestied vaak uut 3 ding`n – iets um van te houd`n – iets um te doen – en iets um te hoap`m.
* Geluk verdubbelt zich …. a-j`t met un ander deelt.
* Ut pad da-j goat is ut pad da-j kiest….un dag da-j twiefelt is un dag die-j verliest.
* D`r geet naarn`s zoveul tied in zitt`n as in noadenk`n.
* In un te grote verwachting, schuult vaak de grootste teleurstelling.

#### Ferdinand. ####