(Een korte ode van Ferdinand aan Pasen en het voorjaar).

POASN EN VEURJOAR.

Ut frisse gruun op jonge twiegn - Un tere tak met bloesemknop.

De natuur sprek, en zal niet zwiegn - De lente volgt de winter op.

Poasn schenk ons weer nieuw lèèvn - De winter is veurbie e-goan.

Ut daglich wôd ons weer e-gèèvn - Um in ut donker op te stoan.

Ut veurjoar oopmt dichte deurn - Op de zomer veurbereid.

Un lèèvn vol van lente kleurn - Un vleugje van onze eeuwigheid.

### Ferdinand###