Oaver mien leaven - deel 10

Toen ik nog zo`n kèèrltje was van de lagere school mog ik altied van mien vader en moeder tien kinder`n uutneudg`n op mien verjoardag.

En op mien verjoardag dan ging`n wie altied noar de boerderiè van mien opoe, die had un veul ruumte thuus, en dan was ut altied mien opoe die de spelletjes bedach. En èèn van die spelletjes was verstoppertje speul`n, en ut leuke was, ie moch`n ut hele huus gebruuk`n behalve opoe`s sloapkamer. Ie waar`n al zo un uur vedder veur da-j iedereen e-vond`n had.  Op un keer mos Jan mien buurjonge tôt honderd tell`n en in die tied mos ie oe verstopp`m.

De èèn ging in de kast de ander de kelder en zo had iedereen zien eig`n plekkie.  En opoe zei teeg`n mien “kom ie mar bie mien onder die lange rokk`n zitt`n”en dat deej ik dan ok. 98-99-100-ik kom zei Jan.  Nou nummer 1 wet e-vond`n nummer 2 en 3 mar nummer 10 kond`n ze mar niet vind`n.

Zuuk`n en zuuk`n noa 10 minuut`n zuuk`n hadd`n ze mien nog niet e-vond`n.  Toen vroeg er èèn geef is un klein gilletje, en dan gaf ik un gilletje en ut duur`n nog 5 minuut`n zuuk`n. Toen sprong ik in èèn keer bie opoe onder de rokk`n vandan en zei toen as opoe geen scheet had e-loat`n, dan hadd`n jullie mien nog niet e-vond`n.

Volgende wèèk nog meer belèveniss`n,,,,,,

 #### Ferdinand ####

Oaver old Hoenderloo

Un darp op de Ve-luwe – tuss`n boss`n en hei,

Tuss`n Frans`n en Ugchel-sebarg – dat môt Hoenderloo wèèn.

Un parel in de natuur – iedereen is`er blie,

In Hoenderloo is ut goed – ja doar vuul ie oe vrie.

Darp op de Ve-luwe – ie brenk vreugd en geluk,

Met oe he-w un hech-te band – nee dat kan niet meer stuk.

Alle inwoners hand in hand – stoan steeds veur mekoar kloar,

Veule duuzenden kom`m trug – met vakantie elk joar.

  • Met oe moo-ie na-tio-na-le park de ho-ge Ve-luwe,
  • Oe Helderingsput en oe Helderingskark – ie bint de e-nige.
  • Oe schutterfeest, 3 doagse karmis  ie-der joar,
  • Ie bint spontoan en stoat veur iedereen steeds kloar.

Un darp op de Ve-luwe – tuss`n boss`n en hei,

Tuss`n Frans`n en Ugchel-sebarg – dat môt Hoenderloo wèèn.

Un parel in de natuur – iedereen is`er blie,

In Hoenderloo vul ie oe goed – ja doar vuul ie oe vrie.

Darp op de Ve-luwe – ie brenk vreugd en geluk,

Met oe he-w un hech-te band – nee dat kan niet meer stuk.

Alle inwoners hand in hand – stoan steeds veur mekoar kloar,

Veule duuzenden kom-m trug – met vakantie elk joar.

Veule duuzenden kom-m trug – met vakantie elk joar.

                        ####  Ferdinand ####

Oaver mien leaven - deel 11

Ik had disse dag nogal zwoar e-toafelt en ik was muu. Ik ging disse oavond vrog noar bed en viel ok zo goed as meteen in sloap.  En disse nach he`k wè zo raar e-dreum`p gewoon angstig.  Ik dreum dak dood was en dak noar de hemel ging, en doar kwam ik Petrus teeg`n en die zei teeg`n mien of ik ok mien biebeltje bie mien had, ik zei nee die bin`k vergèèt`n.  Nou zei Petrus dan verander ik oe in un spinnetje, dan poep ie un droadje uut, klim ie noa beneed`n, pak de biebel en ie klimp weer umhoog. Want zonder biebel kom ie niet in de hemel.  Ik zeg dan môt dat mar.  Hee verander`n mien in un spinnetje, en ik poep`m dat droadje uut en zakk`n zo af noar beneed`n, tôt vlak bôôv`n de schoorsteen van mien huus, en toen ha`k geen droadje meer. T`was nog zo`n 2 meter en ik drukk`n en drukk`n en drukk`n, toen wed ik wakker en toen had ik in de broek e-poep.

De volgende mar`n ging ik half uut e-sloap`m, op de fiets noar mien wark, en toen zag ik 2 kèèrl`s bie ons in de stroat woarvan de ene un sleuf graav`m an de kant van de weg, en 4 meter d`r achter gooi`n die andere kèèr`l de sleuf weer dich, ik zeg wat bint uulle noe an ut doen. Toen zei die  keer`l dat ze bezug waar`n um droadloze telefoon an te legg`n.  Ik bin mar weer deur e-fiets.

Ik stapp`m laats in de bus want ik wou un keertje noar de stad toe.Op de trugweg zat ik teeg`n oaver un opgedirkt vrouwtje en die had un bloemetje noas zich op de zitting ligg`n. Bie de volgende halte kwam d`r un boertje de bus in en die ging noas dat opgedirkte vrouwtje zitt`n. Oh meneer zei dat vrouwtje U zit op mijn ruikertje. Nou zei dat boertje “dat lieg ie mevrouw” ik zit op mien eig`n stinkertje. 

Ik wou ut hier eff`n bie loat`n, want noa die stadsbusreis bin ik bie ut Apeldoorns Dialect Koor e-kom`m en vanaf die tied kent uule mien.

Vriendeluke Groet`n:  #### Ferdinand ####

Oaver ut Apeldoorns kanaal (un lied)

Het Apeldoorns kanaal is gegraven van 1824-1829 en is op 1 april 1829 officieel geopend door Koning Willem 1. Met de bedoeling om meer industrie naar Apeldoorn te halen.

Men is begonnen met het graven in Apeldoorn en dit kanaal mond uit 32 km. verderop in de IJssel bij Hattem. Pas in 1866 is het kanaal doorgetrokken van Apeldoorn naar Dieren.

Bij het 100 jarig bestaan van het kanaal is de onderstaande kanaalmarsch geschreven met de volgende zangtekst ……….

                           Kanaalmarsch

       (Zangtekst bij 100 jaar bestaan van het kanaal)

Wij vieren nu een jubilee – en zingen allemaal,

Een ieder roept nu luid hoezee – aan de oever van t`kanaal.

Het is nu honderd jaar gelee – toen liep een ieder uit,

Want iedereen wou  t`wonder zien – de aankomst  van een schuit.

Wij vieren nu daarom dit feest – van t` honderd jaar bestaan,

Waardoor ook ons schoon Apeldoorn – zo is vooruit gegaan.

Sindsdien bloeit hier de industrie – papier, steen en metaal,

En dat wel zeker niet het minst – door t`graven van t`kanaal.

Aan de oever van onze oude Grift – waar menig paartje zat,

Maar dat de oever van t`kanaal – een vloot van schepen had.

Het lost sinds honderd jaar hun vracht – hier aan het Veluws rand,

En welvaart heeft het ook gebracht – aan de Apeldoornse kant.  (2x)

                         ####  Ferdinand ####

ODE AN MIEN OPA EN OMA.

As Oma bie mien oppas – dan is ut altied fees,

As Opa dan ok meekump – geniet ik ech ut mees.

Ik vroag dan vaak an Opa – vertel nog is van toen,

Want disse lieve Opa – is verhoal`n  kampioen.

As Opa geet vertell`n – dan hôld`te  niet meer op,

Verhaal`n  oaver  vrogger – de kruudenier met drôp.

De gruunteboer - de sloager – de melkboer in de stroat,

En veur ik`er dan erg in heb – dan is ut al weer loat.

Doarnoa  goat  wie noar bôôv`n – ik môt dan ech noar bed,

Wass`n,  tand`n  poets`n – nog eff`n  noar  t`toilet.

En as ik dan optied bin – lèès Oma ok nog veur,

Dan wôd ut vaak nog loater – mar niemand hef ut deur.

En soms vroag ik an Oma – “zeg zing nog is veur mien”,

As Oma dan geet zing`n – kump Opa vaak  d`r bie.

Dan goan ze saam`m  zing`n – un prachtig mooi duet,

En as hun liedje uut is – dan kruup ik snel in bed.

Ze bint noe weer beneed`n – en ik lig stil in bed,

En a`k dan heul goed luuster – dan klink nog hun duet.

De liefste van de wereld – de liefste dat bin ie,

Van wie is noe dit liedje – van hun – of tog – van mien?

                        ####  Ferdinand ####